Bộ phận bơm máy xúc

Hiển thị tất cả 10 kết quả

Các bộ phận của bơm máy xúc thủy lực bao gồm: ba lô (cục đeo), đĩa lỗ, gối chao, mặt chà, piston, quả táo, quả xi lanh, trục trước, trục sau bơm.

Bộ phận bơm máy xúc

Ba lô (Cục đeo) bơm máy xúc

Giá:Liên hệ

Bộ phận bơm máy xúc

Ba lô bơm K3V63

Giá:Liên hệ

Bộ phận bơm máy xúc

Đĩa lỗ bơm máy xúc

Giá:Liên hệ

Bộ phận bơm máy xúc

Gối chao bơm thuỷ lực máy xúc

Giá:Liên hệ

Bộ phận bơm máy xúc

Mặt trà bơm máy xúc

Giá:Liên hệ

Bộ phận bơm máy xúc

Piston bơm máy xúc

Giá:Liên hệ

Bộ phận bơm máy xúc

Quả táo bơm máy xúc

Giá:Liên hệ

Bộ phận bơm máy xúc

Quả xi lanh bơm máy xúc

Giá:Liên hệ

Bộ phận bơm máy xúc

Trục sau bơm máy xúc

Giá:Liên hệ

Bộ phận bơm máy xúc

Trục trước bơm máy xúc

Giá:Liên hệ